Proč milovat své nepřátele?

Cílem této lásky je posílit vlastní individualitu, svou nezávislost na mínění okolí.

Protože potřebuji nepřátele! Mnoho lidí si představuje krásný svět bez nepřátel, já ale existenci nepřátel považují za zcela právoplatnou. Potřebuji je, protože mi říkají pravdu o mně samotném. Pokud se s nimi dostanu do sporu, pak je to kvůli této pravdě, která samotná se stala příčinou sporu. Tato pravda je něco, co mě vyprovokovalo a právě to je to, co musím zkoumat. Jestli jsem byl vyprovokován, pak to znamená, že jsem narazil na část ega, kterou nemám uvědoměnou. Musím zapracovat na uvědomění, abych na příště získal větší svobodu od podobných situací.

Cílem této lásky je posílit vlastní individualitu, svou nezávislost na mínění okolí. Srážka s nepřítelem je vědecký experiment podobně, jako když vědci srážejí částice hmoty v urychlovačích, aby zjistili, co v nich je. Já se s nepřítelem srážím proto, abych odhalil, kde se ve mně ještě skrývá ego, které mi brání v plné kontrole nad mým životem. Potřebuji nepřátele, protože se potřebuji vnitřně nenucenou cestou a samovolně naučit svého nepřítele respektovat. Tento respekt by měl z této zkušenosti samovolně vyplynout, to znamená, že bychom se měli této zkušenosti otevřít. Je to právě tento respekt, který nám dává svobodu do budoucna od těchto situací. Plné prožití této zkušenosti, otevření se této zkušenosti je investice do budoucna do kvality našeho života.

Jen když se naučíme respektovat rozdílnost druhých, naučíme se respektovat rozdílnost naši. Pak získáváme svobodu k tomu, abychom byli plně sami sebou, abychom mohli růst a tvořit v rámci svých vlastních úmyslů, aniž bychom si svůj pokrok nechali smést těmi, kdo takového respektu schopni nejsou. Náš respekt k nim nám dává sílu k vlastnímu růstu, navzdory jejich hodnocení naší práce. Síla našeho růstu spočívá v tom, že děláme to co milujeme a víme že to milujeme, protože jsme v kontaktu sami se sebou a vzdát se toho co milujeme by tedy znamenalo vzdát se sám sebe. Proto tvůrci tvořte, ať je to cokoliv a nechť vám v tom hodnocení okolí není ani tou nejmenší překážkou. Tvořit je inteligentní, ničení pochází ze slabosti. Je to paradox, jen když necháme být ty, co se pokouší nám sebrat naší vlastní identitu, si ji zachováme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *