Represe mají vždy opačný efekt

Je pravidlem, že násilné zásahy vždy plodí opak původního úmyslu. Zdá se, že to je železný zákon reality, který nelze obalamutit.

Výsledkem všemožných zásahů do volného běhu světa, které plynou z maniakální touhy po jeho kontrole, je to, že vždy nastane opak očekávaného. Například, někdy v minulosti, snad vlivem puritanismu, kněží začali odsuzovat nahotu lidského těla. Dodnes se to projevuje tak, že člověk se nemůže příliš na protější pohlaví dívat, aniž by nebyl považovaný za úchyla. Už jako děti jsme oddělování do zvláštních šaten pro dívky a chlapce, abychom nemohli vzájemně poznávat svá těla. Cílem těchto represí bylo utvořit ctnostnějšího člověka, který nebude dychtit po těle toho druhého, jako by to měl být hřích. Ale skutečným výsledkem této represe je pravý opak. Lidé jsou posedlí nahotou, protože autenticky nemohou sledovat skutečné protějšky. Tato touha je potlačována, a proto nachází svůj ventil v podobě pornografie. Bohužel, když potlačujeme u člověka jeho potřeby, výsledkem je vždy opak zamýšleného – ještě větší hlad a nenasytnost.

Mezi člověka a jeho tužby se staví autority, které jeho přirozenost odsuzují jako zkaženou a nebezpečnou, namísto toho aby jim byly rovnocennými partnery a poradili jim, jak se svými tužbami pracovat. To by byla pro mě skutečná autorita, lidé, kteří soudí v 90% potom dělají ty samé věci, když se nikdo nedívá, pro mě nejsou žádné autority. Na tom není nic hodného obdivu, to je pokrytectví, neschopnost se vyrovnat s realitou, se kterou se potýkají i děti a ty se potřebují naučit správně reagovat na realitu a ne před ní utíkat se zbabělostí a dělat že nic takového, jako třeba tužby, neexistují. To je nezodpovědné.

Tohle je jen jeden příklad represe, máme tady mnoho dalších zásahů, v různých oblastech. Teď zmíním například ekonomiku. Vláda uměle různými způsoby snižuje ceny různých zboží, o kterých usoudí, že jsou pro lidi velmi potřebné. Chce snížit ceny, aby lidi mohli ušetřit své peníze, což by mělo vést k postupnému bohatnutí společnosti. Poté nastanou nezamýšlené události. Například vlivem snižovaní ceny, rychle stoupá poptávka, takže lidé to zboží rychle vykoupili a to pravděpodobně, aniž by ho nutně potřebovali! Podnikatel se také může rozhodnout nedodávat zásoby, protože je nebude prodávat pod cenou, když zaplatil náklady na výrobu. To samo o sobě potom vládu vede ještě k dalším represím – zavádět přídělové systémy, nařizovat, který zákazník si může vzít kolik, a nutit podnikatele k výrobě. Což taky nepůjde, protože podnikatel to raději zabalí, než aby vyhazoval peníze z okna. Takže je nutné jej nahradit úředníkem, kterému bude jedno, kolik zdrojů na výrobu vyčerpá, ale hlavně, že to jede! Společnost pak vlivem tohoto ekonomického diletantismu chudne, protože za celou historii lidstva platí fakt, že peníze neprší z nebe. Jedna regulace způsobila potřebu další regulace a tak to jde do nekonečna a vidíme, že opět mají opačný účinek vzhledem k původnímu úmyslu.

Pravidlo je, že tyto násilné zásahy vždy plodí opak původního úmyslu. Zdá se, že to je železný zákon reality, který nelze obalamutit. Uvedl jsem jen dva příklady pro ilustraci. Všechny typy represí však spojuje jedna věc – jejich původci jsou lidé, kteří nemají respekt ke svobodě člověka, odmítají uznat schopnost jeho samostatného rozhodování, a tedy nemají respekt k člověku. A tento nerespekt, je o to hloupější vzhledem k tomu, že si neumějí přiznat, že jejich činy mají opačný účinek a to z důvodů, které na první pohled nelze snadno domyslet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *